Mål: Ö 3678-02

NJA 2004 s. 529

Prejudikat

Fråga huruvida en i dödsbo förordnad boutredningsman bör entledigas på ansökan av dödsbodelägarna när mot dödsboet görs gällande anspråk som är tvistiga.