Mål: Ö 1320-04

NJA 2004 s. 417

Prejudikat

Fråga om förordnande av särskild företrädare för barn med särlevande vårdnadshavare.