Mål: Ö 1703-04

NJA 2004 s. 345

Prejudikat

Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för att försätta ett aktiebolag i konkurs.