Mål: Ö 2989-02

NJA 2004 s. 266

Prejudikat

Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).