Mål: Ö 1077-04

NJA 2004 s. 264

Prejudikat

Fråga i ärende om utlämning om hinder enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämningen för brott förelåg på grund av psykisk ohälsa.