Mål: Ö 4158-02

Oljan från Alambra NJA 2004 s. 255

Prejudikat

Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av ett påstått utsläpp av olja från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon.