Mål: Ö 2135-02

NJA 2004 s. 93

Prejudikat

Fråga om laga förfall för inställelse till huvudförhandling i brottmål förelegat för den som varit frihetsberövad i ett annat mål.