Mål: B 1001-05

NJA 2005 s. 878

Prejudikat

Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år