Mål: B 1001-05

Prejudikat

Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år