Mål: B 397-04

NJA 2005 s. 856

Prejudikat

Påföljd för vårdslös skatteuppgift