Mål: B 397-04

Prejudikat

Påföljd för vårdslös skatteuppgift