Mål: B 1050-05

”Predikan i Borgholm” NJA 2005 s. 805

Prejudikat

I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden om homosexuella. Åtal för hets mot folkgrupp har ogillats med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 och 10.