Mål: B 2159-05

”Synnerliga skäl för fängelse?” NJA 2005 s. 690

Prejudikat

Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld.