Mål: B 2159-05

NJA 2005 s. 690

Prejudikat

Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld.