Mål: B 3742-03

Prejudikat

Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.