Mål: B 3742-03

NJA 2005 s. 661

Prejudikat

Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.