Mål: B 2673-04

NJA 2005 s. 385

Prejudikat

Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387).