Mål: B 3825-04, B 3826-04

NJA 2005 s. 348 (I och II)

Prejudikat

Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin(II).