Mål: B 3808-04

NJA 2005 s. 283

Prejudikat

Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.