Mål: B 4647-04

Prejudikat

Fråga om förorening av mark, vatten och luft var att anse som grovt miljöbrott samt om påföljd för brottet.