Mål: B 2560-03

NJA 2005 s. 109

Prejudikat

Fråga i mål om ansvar för brott mot vattenlagen (1983:291) huruvida ett visst vattenföretag varit tillståndspliktigt.