Mål: B 1460-04

NJA 2005 s. 80

Prejudikat

I mål om ansvar för barnpornografibrott har ansetts att den tilltalades vetskap om att målsägandena varit under 18 år inte utgjort en sådan omständighet kring bilderna som avses i straffbestämmelsens definition av ”barn”. 16 kap. 10 a § andra stycket BrB.