Mål: B 4466-02

”Blankettstraffbudet och Skogsstyrelsens föreskrifter” NJA 2005 s. 33

Prejudikat

Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som fylls ut av myndighetsföreskrifter.