Mål: T 3637-04

NJA 2005 s. 919

Prejudikat

Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk på grund av sexuella övergrepp mot ett barn.