Mål: T 4513-03

NJA 2005 s. 843

Prejudikat

Fråga huruvida preskription avbrutits avseende skadeståndsanspråk mot landsting på grund av behandlingsskada.