Mål: T 923-02

NJA 2005 s. 726

Prejudikat

Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid. (Jfr NJA 2005 s. 462).