Mål: T 3532-04

NJA 2005 s. 643

Prejudikat

Fråga huruvida innehavaren av ett registrerat varumärke gjort verkligt bruk av varumärket. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).