Mål: T 72-04

"Finanschefen på ICS" NJA 2005 s. 462

Prejudikat

Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid.