Mål: T 742-03

NJA 2005 s. 324

Prejudikat

Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.