Mål: T 742-03

Prejudikat

Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.