Mål: T 4000-02

NJA 2005 s. 335

Prejudikat

Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.