Mål: T 4000-02

Prejudikat

Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.