Mål: T 2934-03

"Formsprutarna" NJA 2005 s. 180

Prejudikat

Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.