Mål: T 4233-01

"Ränteskruven" NJA 2005 s. 142

Prejudikat

Avtalsvillkor som ger leasegivare rätt att ändra avgift vid ränte- ändring avseende den egna finansieringen har ansetts medföra skyldighet att sänka avgiften vid räntesänkning. Tillika fråga om leasetagaren, sedan avtalet överlåtits, har rätt till återkrav mot förvärvaren för överlåtarens överdebiteringar.