Mål: Ö 1191-04

NJA 2005 s. 940

Prejudikat

Fråga om en målsägande, som inte övertagit ett av åklagaren nedlagt allmänt åtal, har rätt att överklaga en på yrkande av den tilltalade meddelad frikännande dom.