Mål: Ö 841-05

NJA 2005 s. 869

Prejudikat

Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.