Mål: Ö 841-05, Ö 1052-05

Prejudikat

Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.