Mål: Ö 5315-04

NJA 2005 s. 729

Prejudikat

När ett aktiebolags styrelse består av två ledamöter har styrelsens ordförande på grund av sin utslagsröst behörighet att ensam företräda bolaget.