Mål: Ö 3501-04

NJA 2005 s. 706

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt krävs inte vid överklagande av tingsrätts avvisning av ett överklagande av kronofogdemyndighets utmätningsbeslut.