Mål: Ö 2913-05

NJA 2005 s. 700

Prejudikat

Hinder enligt 7 § lagen (1957:668) om utlämning för brott har i visst fall ansetts föreligga mot utlämning till Rumänien.