Mål: Ö 2398-05

”Det uteblivna sammanträdet” NJA 2005 s. 697

Prejudikat

En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har föranlett återförvisning till hovrätten.