Mål: Ö 3937-03

NJA 2005 s. 498

Prejudikat

Talan om bättre rätt till en i Sverige belägen fastighet har ansetts avse sakrätt i fast egendom i den mening som avses i artikel 22.1 i Bryssel I-förordningen.