Mål: Ö 3935-03

NJA 2005 s. 420

Prejudikat

Fråga om tillstånd till försäljning av fastighet enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken utan anknytning till konkret köpeavtal.