Mål: Ö 2554-02

NJA 2005 s. 342

Prejudikat

Fråga om en konkursborgenärs rätt till intervention i en rättegång om återvinning i konkurs där talan förs av en annan konkursborgenär.