Mål: Ö 3891-03

NJA 2005 s. 175

Prejudikat

Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor.