Mål: Ö 610-05

NJA 2005 s. 91

Prejudikat

Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).