Mål: B 911-04

NJA 2005 s. 97

Prejudikat

Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden för arbete med överklagande i mål i vilka prövningstillstånd fordras.