Mål: Ö 3122-01

NJA 2005 s. 76

Prejudikat

Fråga om tillämpning i resningsärende av bestämmelsen om editionsföreläggande i 38 kap. 8 § rättegångsbalken jämförd med 36 kap. 5 § samma balk.