Mål: Ö 407-05

NJA 2005 s. 29

Prejudikat

Fråga, i anledning av ett yrkande om interimistisk kvarstad, huruvida omständigheterna är sådana att fara i dröjsmål kan anses föreligga. 15 kap. 5 § 3 st. RB.