Mål: Ö 4914-03

NJA 2005 s. 26

Prejudikat

Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna medel. Tillika fråga om partsställningen i hovrätt.