Mål: Ö 2837-03

NJA 2005 s. 17

Prejudikat

Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.