Mål: B 4814-03

NJA 2006 s. 627

Prejudikat

Fråga om underlåtenhet att skriva ner en fordran eller att göra en reservation för kreditförlust utgör bokföringsbrott.