Mål: B 4737-04

NJA 2006 s. 610

Prejudikat

Fråga om påföljd för jakthäleribrott.