Mål: B 1256-06

"Vakthållningen" NJA 2006 s. 577

Prejudikat

Fråga om visst handlande utgjort medhjälp till grov stöld och, när detta ansetts vara förhållandet, om det varit fråga om ett ringa fall som inte bör föranleda ansvar.