Mål: B 1940-06

NJA 2006 s. 510

Prejudikat

Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.