Mål: B 1940-06

Prejudikat

Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.