Mål: B 4126-03

Prejudikat

Fråga i mål om bedrägeribrott huruvida skada uppkommit för den vilseledde.