Mål: B 4126-03

NJA 2006 s. 491

Prejudikat

Fråga i mål om bedrägeribrott huruvida skada uppkommit för den vilseledde.