Mål: B 119-06

”Flygbladen på skolan” NJA 2006 s. 467

Prejudikat

Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. (Jfr NJA 2005 s. 805.)